Laboratorium Przyszłości

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 99.900,00 pln na zakup sprzętu technicznego w ramach programu Laboratorium Przyszłości.

Program ma na celu rozwój kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Zakupione pomoce dydaktyczne pomogą w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także w samodzielnym i krytycznym myśleniu w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, matematyka). Nauczyciele będą korzystali z zakupionego sprzętu na zajęciach dydaktycznych z przyrody, fizyki, matematyki, techniki, informatyki oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Skorzysta z tego programu 398 uczniów.

Dzięki tej dotacji zakupiono sprzęt w celu doposażenia trzech sal lekcyjnych: informatycznej, biologiczno – przyrodniczej, matematyczno – fizycznej.

W skład zestawu wchodzi:

  1. Aparat fotograficzny z akcesoriami
  2. Gimbal
  3. Oświetlenie do realizacji nagrań
  4. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami
  5. Mikroport z akcesoriami
  6. Statyw z akcesoriami
  7. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
  8. Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem
  9. Drukarka 3D wraz z akcesoriami

Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami
i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie

CZEK – Laboratoria Przyszłości