Linki

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
DODN prowadzi: szkolenia doskonalące dla nauczycieli, kadry kierowniczej szkół, doradców metodycznych, pracowników nadzoru i oświaty samorządowej, kursy kwalifikacyjne nadające nauczycielom nowe uprawnienia zawodowe, konferencje, seminaria i konwersatoria przedmiotowe i problemowe, wsparcie jakościowego rozwoju szkół, regionalne formy wspierania uzdolnień, a także działalność popularyzatorską i wydawniczą. www.wcdn.wroc.pl

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało 1 stycznia 2001 r., jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, umożliwia podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. www.dodn.wroclaw.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Centralna Komisja Egzaminacyjna utworzona została w celu przygotowania i organizowania, zewnętrznego systemu oceniania, we współpracy z ośmioma okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Główne zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określa ustawa o systemie oświaty. www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
Instytucja będąca pod nadzorem CKE, bezpośrednio odpowiadająca za przygotowanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania (m.in. sprawdzianu po szkole podstawowej) na obszarze objętym jej działalnością. www.oke.wroc.pl

Portal eduseek
Portal oferuje wiele informacji, które zostały podzielone na trzy działy. Zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice znajdą tam „kącik” dla siebie. Informacje obejmują swoim zakresem wiele ciekawych wątków, poczynając od kalendarza szkolnego, przechodząc przez ranking szkół, a kończąc nawet na poradach psychologów oraz socjologów, jak pomóc dzieciom. eduseek.interklasa.pl

Serwis edukacyjny profesor
Na stronach serwisu można znaleźć wiele artykułów oraz materiałów ze sfery nauki. Informacje podzielone są na działy tematyczne: osobny dla nauczycieli oraz osobny dla uczniów. W każdym z tych działów istnieje jeszcze podział tematyczny. Na stronach portalu można znaleźć także aktualne informacje na temat wydawnictw zarówno książkowych, jak i multimedialnych. www.profesor.pl

Wrocławski Serwis Internetowy
Jest to oficjalny serwis Urzędu Miejskiego Wrocławia. Można tam znaleźć praktycznie wszystkie informacje o tym co warto zobaczyć we Wrocławiu, jak się tam dostać, gdzie spać, jakie uchwały ostatnio podjęto, jakie są plany rozwoju Wrocławia, itp. www.wroclaw.pl

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Oto oficjalny serwis Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Znajdziesz tutaj informacje o działalności, wiadomości dotyczące bieżących wydarzeń, daty organizowanych wystaw i koncertów. Uczestniczki i uczestnicy programu dowiedzą się także o planowanych obozach, warsztatach i seminariach. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem społecznym i ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Powstał 30 maja 1981 roku. Członkami Funduszu są pracownicy naukowi, lekarze, psycholodzy, pedagodzy, artyści i studenci. www.fundusz.org

Ciekawe strony internetowe

Tematyka ogólna

1.     http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/ – ucz się wszystkiego za darmo

2.     http://szkola.firmowa.eu/news.php – strona wspomagająca tworzenie gazetek szkolnych

3.     http://aktualnekonkursy.pl/ – aktualne konkursy

4.     http://culture.pl/pl – kultura szeroko pojęta

5.     http://www.oeiizk.edu.pl/ – komputer w szkole, serwis dla nauczycieli, materiały dydaktyczne z różnych przedmiotów

6.     http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznego-internetu – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci

7.     http://generator.operon.pl/ – generator testów, nie tylko dla korzystających z publikacji OPERONU

8.     http://www.juniormedia.pl/o-junior-media – strona do tworzenia gazetek szkolnych

Język angielski

1.     http://autoenglish.org/

2.     http://www.paddington.com.pl/ – dla maluchów

3.     http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/english/reading/deduction/watch/

4.     http://www.voki.com

5.     http://www.wittycomics.com/ – tworzenie komiksów w języku angielskim

Matematyka

1.       http://www.matmagwiazdy.pl/

2.       http://www.zadania.info/ – Największy zbiór zadań z matematyki

Sprawdzian szóstoklasisty

1.     http://www.sprawdzian-szostoklasisty.pl/

Nauki przyrodnicze

1.     http://www.edunauka.pl/

2.     http://ptable.com/ – interaktywna tablica Mendelejewa

Informatyka

1.     http://learn.code.org/ – nauka kodowania

2.     http://www.paninformatyk.com.pl/

Godzina wychowawcza

1.     http://www.kula.gov.pl/wroclaw/

2.     http://www.sieciaki.pl/ – dzieci w sieci

Gry

1.     http://www.grydladzieci.pl/ – bezpieczne gry dla dzieci

2.     http://www.gamesforthebrain.com/polish/ – gry logiczne

3.     http://mrnussbaum.com/ – gry i zabawy o różnej tematyce

Język polski:

1.     http://slowodoslowa.pwn.pl/