Logopeda / Biofeedback

Kontakt telefoniczny:

tel.: +48 71 798 69 19

wew. 141 

Logopeda – mgr Jolanta Stochaj – Sawko

Poniedziałek       12:00 – 16:00

Wtorek               09:00 – 13:00

Środa                  08:00 – 12:00

Czwartek             10:00 – 14:00

Piątek                 08:00 – 12:00 

„Idąc do logopedy, niekoniecznie dowiemy się, że nasze dziecko ma jakieś zaburzenia. Logopeda sprawdzi, czy dziecko rozwija się prawidłowo i podpowie nam, jak ten rozwój wspierać, ewentualnie „naprawić”, poprzez indywidualnie dobraną terapię, na którą wcale nie musimy się decydować. Logopedzi prowadzą także badania przesiewowe- dla każdego dziecka, by sprawdzić, czy rodzic- przyzwyczajony do mowy i zachowań swojej pociechy nie przeoczył istotnych odchyleń od norm.
Logopeda pokaże, jak bawić się z dzieckiem, jak do niego mówić,  na co zwracać uwagę przy komunikacji. Logopeda może nauczyć dziecko czytać, wspomóc koordynację ruchową, usprawnić rękę, wspomóc widzenie, słyszenie, pamięć, koncentrację i szereg innych zdolności.  Podpowie, jakie zabawki są dobre dla dziecka na danym etapie rozwoju, poleci książeczki, a dla rodzica – książki, portale, strony internetowe i artykuły. Diagnoza logopedyczna to głównie zabawa z dzieckiem i rozmowa z rodzicem i jest pierwszym krokiem do zmiany na lepsze!

          Jeśli terapia logopedyczna okaże się konieczna, niezmiernie ważne jest podejście i zaangażowanie rodzica. To od niego w dużej mierze  zależą efekty terapii dziecka. Wspierajmy dziecko w ćwiczeniach, uczestniczmy w zajęciach, dokształcajmy się i przede wszystkim -zaufajmy logopedzie i współpracujmy z nim.   Jeśli tylko możemy, bądźmy obecni na każdych zajęciach, głównie po to, by podpatrywać jak potem pracować z dzieckiem w domu-  bo praca w domu jest nieodłącznym elementem terapii”.
(http://matkalogopedka.blogspot.com/2017/12/nie-boj-sie-isc-do-logopedy.html). 


Biofeedback – mgr Agnieszka Michalska

Poniedziałek     09:00 –12:00

Wtorek              ——————-

Środa                  11:30 – 15:00

Czwartek           ——————

Piątek                 11:30 – 15:00 


Metoda EEG Biofeedback dostarcza informacji zwrotnych na temat aktywności bioelektrycznej naszego mózgu. Dzięki temu terapia pozwala świadomie zmieniać wzorce i regulować aktywność umysłu.
W treningu EEG Biofeedback wykorzystuje się aktywność naszego mózgu, który wytwarza fale elektromagnetyczne. Wspomniana aktywność jest rejestrowana za pomocą aparatu EEG. Mózg wytwarza kilka fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów aktywności.
Podczas terapii dziecko w czasie rzeczywistym widzi na ekranie zapis swoich fal mózgowych (za pomocą wykresów) i przy pomocy terapeuty wpływa na ich amplitudę (wartość), dzięki czemu odpowiednio stymuluje aktywność swojego mózgu.
Aktywność fal mózgowych korygowana jest przez prawa uczenia się, szczególnie dzięki psychologii behawioralnej i tzw. warunkowaniu. Odpowiednia aktywność mózgu nagradzana jest (wzmacniana) przez konkretne zachowanie w grze lub animacji na ekranie K- tj. samochód przyspiesza czy rzutka trafia do celu. Biofeedback to trening sukcesu.

Dzięki indywidualnie ustalonym protokołom treningowym wzmacniane są pożądane fale (np. te, które sprzyjają koncentracji, panowaniu nad emocjami), a ogranicza się fale, których jest za dużo (np. związane ze stresem czy rozproszeniem uwagi)

Docelowo, w trakcie kolejnych spotkań terapeutycznych tworzą się nowe synapsy (połączenia nerwowe) w CUN (Ośrodkowym Układzie Nerwowym) i uzyskiwany jest długotrwały efekt, dzięki tzw. neuroplastyczności mózgu.

Metoda nIR HEG Biofeedback jest świadomą i bezpieczną modyfikacją
procesów fizjologicznych w mózgu. Metoda daje ponadprzeciętne rezultaty w zakresie funkcji poznawczych i zachowań dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Powstała w oparciu o dorobek naukowców w zakresie poprawy skuteczności terapii Biofeedback. Kontrolowany jest przepływ krwi w obszarach przedczołowych za pomocą bliskiej podczerwieni nIR.
Osoby ćwiczące szybko uczą się świadomie zwiększać perfuzję czołową. Zwiększenie metabolizmu w trenowanym obszarze mózgu powoduje wzrost jego aktywności.
Metoda jest szczególnie zalecana w przypadku ADHD/ADD, ASD -spektrum autyzmu, schizofrenii, depresji czy przy migrenach. HEG Biofeedback świetnie sprawdza się w terapii z dziećmi, gdzie montaż elektrod bywa utrudniony (mocowana wyłącznie opaska na czole).
HEG Biofeedback wpływa na: koncentrację uwagi, selektywność, wielozadaniowość, kontrolę wykonawczą, pamięć roboczą, kontrolę emocji, poczucie tożsamości czy interakcje społeczne (empatia, zaufanie, poczucie winy).

Wskazania do treningu Biofeedback u dzieci:

  • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
  • poprawa szybkości uczenia się
  • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
  • problemy szkolne, dysleksja, dysortografia
  • trema, reakcje stresowe, agresja
  • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

Jak działa Biofeedback?

Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem. Pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD