Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej

miejski program profilaktyki logopedycznej

Drodzy Rodzice,

w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej dzieci są objęte kompleksową opieką logopedyczną. W ramach programu będą prowadzone ćwiczenia polegające na usprawnianiu aparatów artykulacyjnych dzieci, wzmacnianiu funkcji oddechowych, a także pobudzaniu aktywności słownej. Ćwiczenia te są ważnym elementem rozwoju mowy.

Często obserwowane są bowiem u dzieci nieprawidłowe procesy związane
z oddychaniem, małą sprawnością pracy warg, żuchwy, a także niską ruchomość języka. W MPPL uczestniczymy już drugi rok. Jesteśmy jedną
z dwóch szkół na terenie Wrocławia, w których realizowany jest program.
W tym roku dołączyła do nas kolejna szkoła podstawowa.

Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej zakłada:

 • systemowe wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
 • zapobieganie trudnościom w uczeniu się dzieci kl. I-III,
 • osiągnięcie przez wszystkie dzieci sprawności komunikacyjnej, językowej oraz właściwego rozwoju emocjonalnego,
 • umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień wszystkich dzieci.

Osobą wiodącą w programie jest nauczyciel, wspierany przez logopedę szkoły.

W klasach I-III systematycznie prowadzone są zajęcia stymulujące rozwój mowy dzieci poprzez ćwiczenia poprawiające kinestezję artykulacyjną, funkcję oddychania, a także ćwiczenia słuchowe. Będą także prowadzone zajęcia
z logorytmiki.  Zajęcia te są prowadzone w klasach zgodnie z harmonogramem. Do ćwiczeń wykorzystuje się indywidualne niezbędniki. W celu przypomnienia, w plastikowych pojemnikach powinny się znajdować pocięte słomki, piłeczki ping-pongowe, paski papieru, balonik, waciki, mogą być także piórka. Termin przynoszenia niezbędników mija pod koniec października, (jeśli dziecko jeszcze go nie posiada).

Przykładowy zestaw ćwiczeń.

Ćwiczenia języka;

 1. wysuwanie i chowanie języka,
 2. unoszenie języka na górną wargę, język wąski i szeroki,
 3. mlaskanie czubkiem języka, ciche i głośne,
 4. czyszczenie zębów językiem,
 5. masowanie czubkiem języka wewnętrznej strony policzków.

Ćwiczenia warg;

 1. szerokie otwieranie ust i zamykanie,
 2. zasłanianie dolną wargą dolnych zębów, górną wargą górnych zębów,
 3. cmokanie wargami,
 4. dmuchanie przez złączone wargi, lekko wysunięte do przodu; parskanie,
 5. wymawianie samogłosek i-u, a następnie a, e, u, i, y.

Ćwiczenia oddechowe;

 1. chuchanie na ręce,
 2. wąchanie kwiatków (wciąganie powietrza nosem, wypuszczanie ustami),
 3. dmuchanie na kawałek waty i przesuwanie jej,
 4. nadmuchiwanie balonika i wypuszczanie powietrza wargami,
 5. parokrotne wypowiadanie głoski ffffff,

Ćwiczenia słuchowe;

 1. zabawa w rozpoznawanie dźwięków z otoczenia,
 2. rozpoznawanie słów wypowiedzianych, nie patrząc na usta wypowiadającego,
 3. odtwarzanie rytmu-tupiąc, klaszcząc, podskakując lub uderzając przedmiotem o powierzchnię,
 4. rozpoznawanie odgłosów różnych rzeczy będących w zamkniętym pudełku,
 5. szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika.

W ramach programu odbędą się warsztaty dla rodziców, o terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani.

Szczegółowe i dodatkowe informacje można znaleźć również na stronie http://wke.wroclaw.pl/mppl/

Logopeda

Jolanta Sawko
Magdalena Gawzińska