Nabór do klasy IV o profilu Koszykówka

W dniu 6 czerwca 2022 o godzinie 16:30 przeprowadzimy testy sprawnościowe dla chętnych dzieci do IV klasy sportowej – jeżeli są Państwo zainteresowani, zapraszamy tego dnia do naszej szkoły. 

Prosimy aby dziecko tego dnia miało: strój sportowy, zmienne obuwie (sportowe) oraz wodę. 

Dysponujemy również drugim terminem: 8 czerwca o godzinie 16:30 (zasada ta sama) 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych 09 -20 maj 2022 w sekretariacie szkoły.

WAŻNE – każde dziecko przystępujące do testów musi mieć zgodę od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. 

Dokumenty do pobrania:

potwierdzenie zapisu dziecka do kl.4
regulamin kl.IV sportowa
Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica IV o profilu koszykówka 22-23
Załącznik nr 2 – Podanie do klasy sportowej IV o profilu koszykówka 22-23
Załącznik nr 3 – Opinia wychowawcy klasa sportowa IV 2021-22
Załącznik nr 4 – Diagnoza predyspozycji