ogólne zasady oceniania z WF w trakcie nauczania online

Drodzy Uczniowie,

nauczyciele wychowania fizycznego przedstawiają Wam ogólne zasady oceniania z WF w trakcie nauczania online. Ze względu na zaistniałą sytuację nie możemy ocenić Waszej aktywności, systematyczności i umiejętności ruchowych. Prosimy, abyście się zapoznali z kryteriami w tabelce. Zadanie do wykonania będzie otrzymywać od nas raz na dwa tygodnie. Nie zapominajcie jednak o codziennych ćwiczeniach, by zadbać w ten sposób o swoje zdrowie.

Pamiętaj: to TY decydujesz o swojej ocenie z WF!

Wychowanie fizyczne to nie tylko sprawność i umiejętności ruchowe, to również wyposażenie ucznia w odpowiednią wiedzę.

Kryteria na poszczególne oceny

OcenaWymagania / kryteria
CelującaUczeń wykona zadanie, które wskaże nauczyciel w zależności
od realizowanego tematu oraz dodatkowe zadanie na ocenę celującą.
Bardzo dobraUczeń wykona zadanie, które wskaże nauczyciel w zależności
od realizowanego tematu oraz dodatkowe zadanie na ocenę bardzo dobrą.
DobraUczeń wykona podstawowe zadanie, które wskaże nauczyciel w zależności
od realizowanego tematu.
DostatecznaUczeń wykona zadanie na ocenę dobrą na poziomie 50%.
DopuszczającaUczeń podejmie próbę wykonania zadania.
NiedostatecznaUczeń nie podejmie się wykonania zadnia.

Wasi nauczyciele WF (*_*).