Pedagog / Psycholog

Na rozmowę z psychologiem lub pedagogiem należy umówić się telefonicznie:
tel.: +48 71 798 69 19 /wew.140
W czasie nauki zdalnej od 26.10 do odwołania godziny pracy psychologa:

poniedziałek: 8.00 – 14.00
wtorek – piątek: 8.00 – 12.00

Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020

Pedagog – mgr Magdalena Ostrowska

Poniedziałek   08:00 – 12:00

Wtorek             12:00 – 16:30

Środa                10:00 – 15:00

Czwartek          08:00 – 12:30

Piątek                08:00 – 12:00

Psycholog – mgr Olimpia Roślicka

Poniedziałek 11:00 -15:00

Wtorek 08: 00 – 12:30

Środa 08:00 – 12:00

Czwartek 12:00 – 16:30

Piątek 10:00 – 15:00

Uczniowie mogą zwrócić się do psychologa i pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach. Można porozmawiać o swoich problemach, a także w bezpieczny i konstruktywny sposób rozwiązać konflikty. W tym celu często wykorzystywana jest metoda mediacji, ponieważ zarówno psycholog jak i pedagog w szkole są również mediatorami.


Rodzice naszych uczniów mogą również skorzystać z porady i konsultacji psychologicznej w sprawach dotyczących ich dzieci.

W szkole psycholog i pedagog zajmują się również wspieraniem rozwoju i edukacji dzieci niepełnosprawnych uczących się w naszej szkole. Analizują orzeczenia i opinie psychologiczne, pomagają w tworzeniu zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach w tym zakresie. Działają w zespole wspierającym mającym na celu zapewnienie jak najlepszej opieki tym uczniom.

Psycholog i pedagog współpracują również z nauczycielami w zakresie dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów posiadających opinie psychologiczne. Pomagają w analizowaniu opinii, dostosowaniu wymagań, prowadzą dokumentację. W obszarze diagnozy intelektu i przyczyn trudności szkolnych ściśle współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.