POMOC PSYCHOLOGICZNA WE WROCŁAWIU

Jeśli ktokolwiek z Państwa potrzebuje wsparcia i pomocy, zachęcam do kontaktu ze specjalistami.

•Pedagog szkolny, Pedagog specjalny –  Zapraszamy do kontaktu, do rozmowy tel.: 71 798 44 19

(pedagog szkolny – wew.: 140, pedagog specjalny – wew.: 142)

• PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1

ul. Kościuszki 31/1, 50-011 Wrocław

tel. (71) 786 68 28, wew. 102

e-mail: sekretariat.ppp1@ wroclawskaedukacja.pl

Profilaktyka zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego”, dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 19 lat. „Razem Łatwiej” – bezpłatna pomoc psychologiczna

Telefon +48 800 805 600

e-mail: razemlatwiej@cogitozdrowie.pl

Telefon zaufania: 116 111 – całodobowa i bezpłatna pomoc dla dzieci i nastolatków. Czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy.

Anonimowo – dzwoniąc anonimowo nie trzeba podawać  swojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania.

Bezpłatnie – połączenie jest bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.

Konsultanci gotowi są rozmawiać o każdej ważnej sprawie. Jeśli będzie to potrzebne, mogą umówić się na kolejną rozmowę.

• Telefon zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa

dzieci: Tel.: 800 -100-100

e-mail: pomoc@8001001000.pl

 Linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00

• Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 123

• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” :

800 120 002 http://www.niebieskalinia.org/

• Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 800 120 226

• Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” – 801 199 990

• Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne” – 801 889 880 ,

www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Przykładowe uzależnienia behawioralne:

Cyberuzależnienia

Patologiczne zaburzenia jedzenia – anoreksja, bulimia, obżarstwo

Uzależnienie od sieci internetowej

Uzależnienie od telefonu komórkowego

Wizualizacje – uzależnienie od modyfikacji swojego ciała, zmiany wyglądu, operacje plastyczne i upiększanie ciała, tatuowanie się, piercing – kolczykowanie uszu, nosa, języka, rozszczepianie języka, opiłowywanie zębów, wszczepianie metalowych kółek, kolczyków, implantów podskórnych.

Uzależnienie od informacji, przejawiające się np. w formie patologicznej obecności na portalach.

• Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – 800 70 22 22

• Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka – 116 000

• CENTRUM NEUROPSYCHIATRII „NEUROMED”

ul. Białowieska 74a (wejście od ulicy Rysiej)

54-235 Wrocław

e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com

e-mail: rejestracja@neuropsychiatria.com

• SPECJALISTYCZNA PORADNIA TERAPEUTYCZNA

w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu

ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław

Tel. 71 798 68 84 wew. (100)

• KARAN Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Traugutta 119/1, 50-419 Wrocław

tel/fax: (71) 349 15 56, email: wroclaw@karan.pl

• POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869, e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

• FUNDACJA „NON LICET” POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

ul. Stalowa 6a, 53-425 Wrocław, tel. (71) 361 97 70

e-mail: fundacja@nonlicet.pl, http://www.nonlicet.pl

• PUNKT KONSULTACYJNY FUNDACJI „DAJMY SZANSĘ” (poradnia rodzinna),

ul. Piłsudskiego 95 i 97, 50-016 Wrocław;

informacja: tel. 530 002 746;

rejestracja: wtorek – piątek 15.00-18.00 tel.793 845 539

poradnictwo internetowe: www.dajmyszanse.pl

(konsultacje prawne: wtorki, środy 16.00-18.00,

konsultacje psychologiczne: wtorek 14.00-16.00, czwartki 15.00-19.00,

seksuolog: 1 i 3 poniedziałek miesiąca 12.00-14.00, oraz 2 i 4 poniedziałek miesiąca 16.00-18.00,

specjalista ds. uzależnień: piątek 16.00-18.00

• FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET

ul. Ruska 46B/208, 50-079 Wrocław; tel. 71 358 08 74

• Fundacja PozyTYwka – punkt interwencji kryzysowej

ul. Gajowicka 164/1, 53-150 Wrocław

Telefon: 71 338 30 03

mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl

www.fundacjapozytywka.org.pl

• Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej

ul. L. Pasteura 10, 50-229 WROCŁAW

tel.: (0-71) 784-15-65/66 fax: (0-71) 784-15-71

Psychologowie i psychoterapeuci dla społeczeństwa. Darmowe, krótkoterminowe (zazwyczaj maksymalnie 3 spotkania) i jednorazowo nie będzie trwało dłużej niż 50 minut

• Psychologowie udzielający wsparcia przez telefon z porozumieniem miasta

538 99 68 55 od poniedziałku do piątku , sobota i niedziela 24h

538 579 554 od poniedziałku do piątku 8:00-20:00

538 579 555 od poniedziałku do piątku 8:00-15:00

• Bezpłatna pomoc we Wrocławiu. Uruchomiono Centrum Zdrowia Psychicznego

Bezpłatna pomoc jest udzielana na poczekaniu w dwóch punktach.

Pierwszy mieści się pod adresem Wybrzeże Józefa Conrada Korzeniowskiego 18.

Drugi jest przy ulicy Ks. Norberta Bończyka 11-13. Można się tam zgłosić z dowolnym problemem o podłożu psychicznym. Nie trzeba mieć skierowania i stać w kolejkach. Na miejscu dyżuruje pielęgniarka i psycholog.

• Wsparcie_dla_osob_z_doswaidczeniem_choroby_psychicznej_i_ich_rodzin

https://www.spzoz.wroc.pl/images/pliki/programy_zdrowotne/Zdrowie_psychiczne/informator

Telefony ogólnopolskie:

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

800 70 22 22 Telefoniczne Centrum Wsparcia Fundacji ITAKA dostępne całą dobę; kontakt również poprzez e-mail: porady@liniawsparcia.pl

22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji