POWRÓT DO SZKOŁY KLAS 1-3 od 18 stycznia 2021 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

od 18 stycznia 2021 uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę stacjonarną
w obostrzeniach sanitarnych ogłoszonych przez MZ, GIS oraz MENiN.

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami i wyposażenie dzieci
w i indywidualne środki ochrony do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.

Informujemy, że został opracowany indywidualny harmonogram tygodnia osobno dla danej klasy. Organizacja pracy przewiduje zbiorczą salę świetlicową w godzinach 7.00 – 9.30 – następnie uczniowie przechodzą do swoich sal, w których mają lekcje oraz przebywają do czasu odbioru przez rodziców – wg. załączonego planu.

Plan 1-3 – od 18_01_2021 v

Proszę, by w poniedziałek 18.01.2021r. uczniowie przynieśli do szkoły książki, ćwiczenia i zeszyty do: edukacji wczesnoszkolnej – część aktualna, języka angielskiego, religii, przybory szkolne. Przybory i podręczniki po skończonych lekcjach uczniowie pozostawiają w szkole.

Harmonogram dnia dla klas uwzględnia zajęcia dydaktyczne (lekcje), czas na posiłki, czas na odrobienie lekcji dla uczniów pozostających w świetlicy. Każda klasa ma wydzieloną osobną salę do pobytu dziennego.

Dla skutecznej komunikacji nauczycieli z rodzicami/opiekunami uczniów prosimy o uaktualnienie numerów telefonów. Proszę także o codzienne kontrolowanie poczty w dzienniku Librus.

Wszystkie sprawy administracyjne proszę załatwiać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 71 798 69 19.