Prezydium Rady Rodziców 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/202

Przewodniczący: Renata Klimczak-Kaniecka, kl. 4b 
Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Saranek, kl. 6b
Zastępca przewodniczącego: Anna Pierz, kl. 5a
Zastępca przewodniczącego: Maciej Kulik, kl. 4a
Skarbnik: Joanna Gregorczyk, kl. 4b 
Sekretarz: Joanna Pawlaczek, kl. 2b 
Zastępca sekretarza: Ilona Dolecka, kl. 8b