Przedmiotowe systemy oceniania

1. Wychowanie fizyczne:

2. Przyroda:

3. Język angielski:

4. Edukacja wczesnoszkolna:

5. Matematyka:

6. Zajęcia komputerowe:

7. Muzyka:

8. Języka polski: