Rada Rodziców w SP67

Dorośli – nauczyciele i rodzice – mają wspólny cel: zależy im na jak najlepszym i najpełniejszym rozwoju dziecka.

Prezydium Rady Rodziców SP 67
rok szkolny 2021/2022

Zarząd RR wybrany na zebraniu RR dnia 29.09.2021 r.

1. Przewodniczący Rady Rodziców – Katarzyna Saranek (klasa IV B)

2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców – Joanna Wiaderna (klasa VIII B)

3. Skarbnik Rady Rodziców – Bartłomiej Kaleta (klasa III B)

4. Sekretarz Rady Rodziców – Joanna Pawlaczek (klasa V B)

5. Sekretarz Rady Rodziców – Katarzyna Zawadowicz-Bykowska (kl. VII B)

Kontakt
Zapraszamy do kontaktu z Radą za pośrednictwem Librusa lub na adres e-mail: radaro9350@edu.wroclaw.pl.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców w PKO BP 66 1020 5242 0000 2902 0018 6627

RR organizuje w szkole szereg imprez oraz aktywności na rzecz szkoły, na które nie są zbierane dodatkowe wpłaty, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania proponowanych składek. Dziękujemy wszystkim rodzicom za dotychczasowe wpłaty i zaangażowanie.

Regulamin Rady Rodziców – plik pdf.