Rekrutacja do klasy sportowej IV o profilu koszykówka

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu, zaprasza uczniów klas trzecich do udziału w rekrutacji do klasy sportowej IV o profilu koszykówka.
Oddział sportowy zostanie utworzony 1 września 2021 roku.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin naboru uczniów do klasy z oddziałami sportowymi
  o profilu KOSZYKÓWKA w Szkole Podstawowej Nr 67
  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (załącznik 1)
 2. Harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany po 18.03.2021r.
 3. Podanie o przyjęcie do klasy sportowej Załącznik-nr-2-Podanie-do-klasy-sportowej-IV-o-profilu-koszykówka-2021-22
 4. Oświadczenie rodzica Załącznik-nr-3-Oświadczenie-rodzica-klasa-sportowa-IV-2021-22
 5. Opinia wychowawcy Załącznik-nr-4-Opinia-wychowawcy-klasa-sportowa-IV-2021-22
 6. Diagnoza predyspozycji do klasy sportowej (załącznik nr 5)

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej IV na rok 2021/2022 – zostanie opublikowany po 18.03.2021r.

 1. Składanie dokumentów rekrutacyjnych  w formie elektronicznej na stronę sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13 im Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu sekretariat.zs-p13@wroclawskaedukacja.pl. Diagnoza predyspozycji do klasy sportowej.