Rekrutacja

Rekrutacja elektroniczna do klas I

w Szkołach Podstawowych

zgodnie z harmonogramem rekrutacja z wykorzystaniem elektronicznego systemu do klas I w SP rozpoczyna się 14 maja 2021 r. o godzinie 12:00.