Samorząd Uczniowski 2022 / 2023

Przewodniczący: Dominik Ratajczak

Z-ca przewodniczącego: Olivia Kata

Skarbnik: Illia Kucherovskyi

Sekretarz: Liliana Gajewska

Sekcja kulturalna: Szymon Wojtal oraz Ilana Sędek