Samorząd Uczniowski 2021 / 2022

Przewodniczący:

Bogumiła Czapiewska – 8b

Z-ca przewodniczącego:

Illia Kucherovskiy – 5a

Skarbnik:

Laura Osomańska – 8b

Sekretarz:

Oliwia Kata – 5a

Sekcja redakcyjna:

Hanna Rzempołuch – 4b
Zuzanna Ochman – 8b

Sekcja kulturalna:

Szymon Wojtal – 5a
Nadia Mucha – 5a