Składki – jak i gdzie dokonywać wpłat 

BARDZO WAŻNE! Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z poniższymi wytycznymi. Są dwa numery rachunków każdy na inny cel. Wpłaty nie mogą być łączone w jednym przelewie. Jeśli w szkole jest rodzeństwo prosimy o dokonanie osobnych przelewów za każde dziecko. Dzięki temu Rada będzie mogła szybciej i sprawniej przeliczać zgromadzone środki. 

Składka na Fundusz Rady Rodziców 
Nr rachunku: 66 1020 5242 0000 2902 0018 6627 
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, składka na Radę Rodziców 
Jedno dziecko = jeden przelew. 
Wysokość wpłaty: 25 zł za semestr zimowy lub od razu 50 zł za cały rok szkolny 
I rata lub jednorazowo do 15.10.2022 r, II rata do 15.03.2023 r. 

Składka wynosi 50 zł za rok i jest dobrowolna. Jeśli jednak w szkole jest rodzeństwo rodzic może obniżyć ten wydatek i rozbić wpłatę dzieląc ją proporcjonalnie na ilość klas. Oznacza to, że w przypadku, gdy jest np. dwoje dzieci, wpłacamy po 25 zł rocznie za dziecko. 

Składka na Świetlicę 
Nr rachunku: 86 1020 5242 0000 2502 0553 9699 
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, składka na świetlicę 
Jedno dziecko = jeden przelew. 
Wysokość wpłaty: 40 zł za semestr zimowy lub od razu 80 zł za cały rok szkolny 
I rata lub jednorazowo do 15.10.2022 r, II rata do 15.03.2023 r. 

Składka wynosi 80 zł za rok i jest dobrowolna. Jeśli jednak w szkole jest rodzeństwo rodzic może obniżyć ten wydatek i rozbić wpłatę dzieląc ją proporcjonalnie na ilość klas. Oznacza to, że w przypadku, gdy jest np. dwoje dzieci, wpłacamy po 40 zł rocznie za dziecko. 
 
Kontakt 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu, napisz do nas maila: radaro9350@edu.wroclaw.pl