NASZA HISTORIA

logoSP67

Budynek szkoły położony jest w centrum miasta (możliwy dojazd autobusami oraz tramwajami: 31, 32.
Budynek ma 3 kondygnacje: parter, I piętro i II piętro. Brak wind i podjazdów.
Od września 2013 r. jedna z klas pierwszych realizuje autorski program w zakresie wychowania fizycznego, polegający na wprowadzeniu wielu zajęć ogólnorozwojowych. Decyzją Departamentu Edukacji  z dnia 14 lipca 2015r. dodatkowymi godzinami z wychowania fizycznego objęte będą wszystkie klasy pierwsze.
W roku szkolnym 2015/2016 planowane są 3 klasy pierwsze. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Średnia ilość dzieci w oddziale 20 – 23 osoby.
Świetlica jest czynna od 700 do 1700, w dniu zebrań i konsultacji do godz.1800.
W szkole jest stołówka, obiady gotowane są na miejscu.
Dzieci oddziału przedszkolnego, czyli popularnej „zerówki” uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, religii.
Uczniowie wszystkich klas biorą udział w konkursach, zabawach i uroczystościach organizowanych przez szkołę. Mają też możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych profilowanych, np.: basketmania, szachy, warcaby. Organizowane są białe i zielone szkoły, półkolonie letnie i zimowe.
W szkole jest zapewniona opieka średniego personelu medycznego dwa razy w tygodniu.
Pedagog jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.
Do dyspozycji uczniów jest biblioteka z zapleczem multimedialnym i dostępem do Internetu. Pracownie: językowa, informatyczna, artystyczna. Sale są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W oddziałach IV-VI są klasy sportowe o profilu koszykarskim. Uczniowie trzykrotnie zdobyli tytuł Mistrza Polski w turnieju szkół podstawowych. Uczniowie z tych klas uczęszczają na basen, łyżwy, rolki. Uczniowie z klas trzecich chodzą na basen.
Szkoła realizuje innowację pedagogiczną – programową w zakresie: wychowania fizycznego, a także metodyczno-organizacyjną w zakresie realizacji podstawy programowej w klasach I-VI. Uczniowie biorą udział w projektach unijnych, miejskich, m.in. Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej, Indywidualizacja Procesu Nauczania w klasach I-III oraz Szkoła w Mieście. W ramach tego ostatniego projektu uczniowie mają możliwość wstępu i odbycia zajęć m.in. w Ossolineum, ZOO, Muzeum Człowieka, Architektury, Humanitarium, Radio Wrocław, Teatr Polski. Podstawa programowa jest realizowana m.in. poprzez udział uczniów w warsztatach muzycznych, teatralnych, ekonomicznych, filozoficznych.

Współpracujemy z wrocławskimi uczelniami wyższymi, m.in. z Dolnośląską Szkołą Wyższą, Kolegium Nauczycielskim, Akademią Muzyczną, Uniwersytetem Ekonomicznym.
Na terenie całej placówki jest monitoring. Szkoła jest kameralna – uczniowie nie są u nas anonimowi.

historiaSP67

Szkoła Podstawowa nr 67 istnieje od 1969 roku. Została wybudowana na gruzach Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych.
Od 20 lat jest organizatorem Miejskiego Turnieju Mitologicznego dla uczniów klas V oraz Miejskiego Konkursu „Asy z III Klasy”. Autorami tych projektów są nauczyciele szkoły.
Uchwałą Nr XXIX/661/12 Rady Miasta Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. została włączona w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13.