Rada Rodziców w SP67

Dorośli – nauczyciele i rodzice – mają wspólny cel: zależy im na jak najlepszym i najpełniejszym rozwoju dziecka.

Prezydium Rady Rodziców SP 67
rok szkolny 2019/2020

Zarząd RR wybrany na zebraniu RR dnia 11.09.2019 r.

Funkcja

Imię i nazwisko

klasa

Przewodnicząca

Joanna Wiaderna

Zastępca

Aneta Bojór-Tuszyńska

Sekretarz

Joanna Pawlaczek

Katarzyna Zawadowicz-Bykowska

Skarbnik 

Agnieszka Szwanke    

Regulamin Rady Rodziców

Adres e-mail Rady Rodziców: rrsp67@onet.plRR organizuje w szkole szereg imprez, na które nie są zbierane dodatkowe wpłaty, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania proponowanych składek. Dziękujemy wszystkim rodzicom za dotychczasowe wpłaty i zaangażowanie.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto RR, u skarbników klasowych oraz u skarbnika RR, podając imię i nazwisko dziecka, numer klasy i cel wpłaty.

Skarbnik RR przyjmuje wpłaty w dniach zebrania rodziców, konsultacji oraz zebrania RR.