STOŁÓWKA – rok szkolny 2023/2024

  1. Szkoła Podstawowa nr 67 rozpocznie wydawanie obiadów w klasach I-VIII od 7.09.2023 (czwartek).
  2. Każde dziecko korzysta z obiadów wydawanych przez stołówkę szkolną po podpisaniu umowy obiadowej.
  3. Umowa może być podpisana po uregulowaniu wszystkich zaległości z lat ubiegłych, w tym zaległości wynikających z pobytu w Przedszkolu nr 30 „Bajlandia”
  4.  Umowy prosimy składać do Intendenta  w dniach 5-6.09.2023(wtorek, środa) w godzinach 8.00-14.00
  •   Brak dostarczonej umowy w terminie jest równoznaczne z  brakiem możliwości  zjedzenia  obiadu.

 Wszystkie umowy dostarczone po wyznaczonym terminie będą obowiązywać od 1.10.2023

  1. Cena obiadu zupa + drugie danie  10,50 – (opłata za wsad do kotła)

Usługę przygotowania posiłków opłaca Departament  Edukacji.

Nie ma możliwości  wykupienia pojedynczego obiadu

Każdy uczeń zobowiązany jest do okazywania swojej karty podczas wydawania posiłków.

Brak karty jest równoznaczne z brakiem obiadu.


2. Płatności za obiady dokonywane są z góry do 15-stego każdego miesiąca

  • Opłaty za obiady należy wpłacać na indywidualny nr konta-podany rodzicowi w pierwszym  mailu

       W tytule przelewu prosimy podać

„Opłata za obiad za miesiąc…… 2023, imię, nazwisko ucznia oraz klasa.

  • Odpisy prosimy zgłaszać telefonicznie  71 798 69 19 wew. 113 lub osobiście u Intendenta Szkoły maksymalnie  do godziny.9.00, późniejsze zgłoszenie nie będą rozliczane.

PLIKI DO POBRANIA

UMOWA Obiadowa SP67

rezygnacja z obiadów