Terminarz zebrań dla rodziców

TERMINARZ SPOTKAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI
rok szkolny 2021/2022 SP nr 67
Uwaga: kalendarz może ulec zmianie

MIESIĄC

DATA

RODZAJ SPOTKANIA

wrzesień

09.09.2021 r.
czwartek

Zebranie z wychowawcą- godz. 17.00 i wybór Rady Rodziców
zebranie wszystkich przedstawicieli rodziców- godz. 18.15

listopad

25.11.2021 r.
czwartek

Konsultacje z rodzicami – godz. 17.00- 18.00

grudzień

21.12.2021 r.
wtorek

Zebrania i konsultacje z rodzicami obowiązkowe
godz. 17.00- 18.00
powiadomienie o zagrożeniach

marzec

29.03.2022 r.
wtorek

Konsultacje z rodzicami – godz. 17.00- 18.00

maj

19.05.2022 r.
czwartek

Zebrania i konsultacje z rodzicami obowiązkowe
godz. 17.00- 18.00
powiadomienie o zagrożeniach

Dni wolne od zajęć dydaktycznych z zapewnieniem opieki świetlicowej:
23, 27, 28,29,30, XII 2021 (od 7.00 do 15.00)
31 XII 2021 (od 7.00 do 13.00 )
14, 15, 18 IV 2022 (od 7:00 do 15:00)
07 stycznia, 02 maja, 17 czerwca 2022 (od 7:00 do 15:00)