ZEBRANIA Z RODZICAMI w roku szkolnym 2023/2024

17 października 2023 r. – konsultacje

12 grudnia 2023 r. – wywiadówki – informacje o proponowanych ocenach

6 lutego 2024 r. – wywiadówki po 1 semestrze

19 marca 2024 r. – konsultacje

7 maja 2024 r. – wywiadówki – informacje o proponowanych ocenach