ZEBRANIA Z RODZICAMI w roku szkolnym 2022/2023

16 listopada 2022 r. – wywiadówki i konsultacje

15 grudnia 2022 r. – wywiadówki – informacje o proponowanych ocenach

1 lutego 2023 r. – wywiadówki po 1 semestrze

15 marca 2023 r. – wywiadówki i konsultacje

17 maja 2023 r. – wywiadówki – informacje o proponowanych ocenach

14 czerwca 2023 r. – zebrania – końcoworoczne oceny oraz podsumowujące współpracę wychowawców z rodzicami

14 czerwca 2023 r. – zebranie Rady Rodziców – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023